รมช.ประภัตร มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 อำเภอ จ.นครราชสีมา

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.นครราชสีมา เพื่อรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การค้า และการตลาดข้าวไทย

webmaster

13 พ.ค. 2563
1 2