อ.ต.ก. จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก

427

อ.ต.ก. จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก คุณภาพดี การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK อย่าช้า 12–19 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ได้บริโภคหมูที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์เนื้อหมูราคาแพง ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่มีมากขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้า และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อ.ต.ก. และกรมปศุสัตว์ จัดจำหน่ายหมูเพื่อประชาชน คุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ถูกกว่าท้องตลาด การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK  เพียงกิโลกรัมละ 140 บาท ราคาเดียว จำนวน 150,000 กิโลกรัม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท  วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเนื้อหมูมาตรฐานส่งออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ณ ลานกิจกรรมตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยกำหนดซื้อได้ท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้ากันทั่วถึง

ทั้งนี้ ตลาด อ.ต.ก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ อ.ต.ก. กำหนด และจำกัดผู้ซื้อในพื้นที่จำหน่ายเนื้อหมู ไม่เกิน 40 ท่าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ข่าว