อ.ต.ก เปิดเเผงมะม่วงช่วยเกษตรกร

135

อ.ต.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจากสถานการณ์มะม่วงล้นตลาด

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จำหน่ายมะม่วงพันธุ์เพชรบ้านลาด จากจังหวัดพิจิตร ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท พิเศษซื้อ 5 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม ณ ตลาด อ.ต.ก. บริเวณพื้นที่เกษตรกร ฝั่งทางเข้าตลาดด้านทิศตะวันตก และบริเวณทางเข้าตลาดฝั่งร้านค้าโครงการหลวง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ขอเชิญผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการค้า ตลาด อ.ต.ก. ร่วมสนับสนุนผลไม้จากเกษตรกรไทย ในสถานการณ์มะม่วงล้นตลาด

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ข่าว