ร่วมยินดี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คนใหม่

411

ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คนใหม่

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร