กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบฟ้าทะลายโจร รักษาโควิด-19

332

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 25,000 แคปซูล รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันนี้ (14 พ.ค. 65)  นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลให้แก่เทศบาลตำบลพลายชุมพล จำนวน 25,000 แคปซูล เพื่อนำไปใช้รักษาและบรรเทาอาการป่วยของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล โดยมีนายสมชาย  สุขป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล  เป็นผู้แทนรับมอบ  นางสาวอภินัน จูเกษม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้รับการประสานจากสำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล  ขอความอนุเคราะห์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้รักษาอาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  สายพันธุ์โอมิครอน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่  ทำให้ในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลายชุมพล  จำนวน 1,374 ราย  ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย  เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว  จึงแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home isolation รักษาตามอาการ ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีความต้องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่อง  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 25,000 แคปซูล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาฟ้าทะลายโจร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์  เกษตรกร และประชาชนทั่วไป หันมาสนใจปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนมีพืชสมุนไพรไว้ใช้ประจำบ้าน  พร้อมทั้ง การส่งเสริมให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจรในเชิงพาณิชย์ผ่านระบบสหกรณ์เชื่อมโยงวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ตลาดตามความต้องการ ภายใต้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี จากกระแสตอบรับของประชาชนที่ใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพิ่มมากขึ้น  เพื่อรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างได้ผล