ปศุสัตว์จัดแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18

279

ปศุสัตว์จัดแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–24 มิถุนายน 2565

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดแถลงข่าว “งานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เชิญชวนเที่ยวงานแพะแห่งชาติ ชมการประกวดพันธุ์แพะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกันแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดงานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชม นิทรรศการแพะมีชีวิต นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชิมอาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ นมแพะ พร้อมชมการสาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช้อป ผลิตภัณฑ์จากแพะ ของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ

กิจกรรมภายในงานมีทั้งส่วนงานด้านวิชาการ และงานด้านบันเทิง อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการการเลี้ยงแพะ การประชุมวิชาการ การเสวนาเกษตรกร เพื่อเปิดเวทีให้แก่เกษตรกรและผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการประกวดแพะชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยการประกวดแพะทั้งหมดมี 34 รุ่น 92 รางวัล เป็นประกวดแพะประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน ประกวดแพะแฟนซี การจัดตลาดนัดซื้อ – ขายแพะ ประมูลแพะจากกรมปศุสัตว์ กิจกรรมแพะพาโชค เกมส์โมราห์ปากระป๋องอีกด้วย ชมแพะพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมให้บริการด้านคลินิกปศุสัตว์ ดูแลสุขภาพแพะและสัตว์เลี้ยง การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ แพะในจิตนาการ การสาธิตประกอบอาหารจากแพะ ชิมเมนูแพะ เที่ยวงานนี้ได้ความรู้ ความบันเทิง ทั้งยังอิ่มอร่อยพร้อมจับจ่ายของฝาก

ขอเชิญมาเที่ยวชมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และงานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565

กรมปศุสัตว์ ข่าว