‘ขาณุโมเดล’ ตัวอย่างการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

436

‘ขาณุโมเดล’ ตัวอย่างการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ชื่นชม ‘ขาณุโมเดล’ เป็นตัวอย่างการแก้ไขปัญหาข้าว โดยใช้ “แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน” ของรัฐบาล สามารถนำงบประมาณที่ได้รับมาขยายผลต่อยอด นำไปสู่ความยั่งยืน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้บอกเล่าให้ตัวแทน ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัด นครสวรรค์ ถึงการทำงานแบบโมเดล เศรษฐกิจของ “ขาณุโมเดล” ที่สามารถงบประมาณ มาขยายผลต่อยอด นำไปสู่ความยั่งยืน โดยได้ลงพื้นที่​ โครงการขาณุฯโมเดล​ หมู่ทึ่ 2 ตำบลแสนตอ​ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร

“วันนี้ผมอยากให้พี่น้องดูกลุ่มขาณุเป็นตัวอย่าง กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนุ่ม กข 79 ปี 2563/64 แค่ 2 ฤดูกาล เมื่อกลุ่มเข้าใจลักษณะของพันธุ์ข้าวก็มาขยายผล-ต่อยอด เช่น ได้ใบรับรอง GAP ยกระดับการผลิตเป็น GAP+ เป็น ‘ข้าวรักษ์โลก’ เป็นการผลิต ใช้ชีวภาพชีวภัณฑ์ ไม่เผาฟาง ทำให้ข้าวสวย โรงสีให้ราคาดีเป็นที่น่าพอใจ คุณภาพดีสม่ำเสมอจนต้องจองล่วงหน้าแบบนี้ ความยั่งยืนจึงเกิดขึ้น ทางกรมฯ ต้องการให้ทุกกลุ่มเติบโต สามารถผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน และพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมให้เติบโตอย่างถาวรไปด้วยกัน” ท่านอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติม “ผมชื่นชมคุณฉัตรชัย มาฉาย ประธานกลุ่มที่ทุ่มเทเสียสละ จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม”

สำหรับประธานโครงการ ขาณุโมเดล ได้กล่าวขอบคุณท่านอธิบดีกรมการข้าว และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่ผลักดันให้มีวันนี้ สำหรับปี2565/66 จะยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็น ข้าวรักษ์โลก เพื่อไปสู่มาตรฐาน SRP

“ต่อมาทางกลุ่มได้พันธมิตรคือ สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เป็นพี่เลี้ยงและเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐให้ ทำให้ขาณุโมเดลได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก Tope market และ ตลาดจริงใจ จนสามารถนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่าย”

อธิบดีกรมการข้าวฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกร กรมการข้าวพร้อมสนับสนุนให้ขาณุโมเดล และทุกกลุ่ม เป็นแหล่งผลิตข้าวมีคุณภาพดีและยั่งยืน ต่อไป

กรมการข้าว ข่าว