กรมชลฯ มอบเงินกว่า 1.6 ล้านบาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

319

กรมชลฯ มอบเงินกว่า 1.6 ล้านบาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ในโอกาสครบรอบปีที่ 120

วันนี้ (20 ก.ค. 65) ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ “120 ปี กรมชลประทาน” ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต” ผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมทุกช่องทาง จำนวน 2,161,640 คน ส่วนในรูปแบบออฟไลน์ เป็นเวทีเสวนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 77 จังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจ จากประชาชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ นักเรียน ยุวชลกร และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จำนวน 56,066 คน นอกเหนือจากนั้นยังมีในส่วนการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม “รักษ์น้ำ ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ จำนวน 22,930 ต้น การบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค รวมไปถึงมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,659,235 บาท โดยมี ผศ.นพ. สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ เทศนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการมอบเงินสมทบทุนดังกล่าวให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อีกทั้งร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ ต่อไป

กรมชลประทาน ข่าว