เปิดเวทีเสวนา “หม่อนไหมแก้จน”

495

กรมหม่อนไหมเปิดเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “หม่อนไหมแก้จน อาชีพที่ดีสู่ความมั่งคั่ง”

23 ธันวาคม 2564 กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร จัดงานเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม “หม่อนไหมแก้จน อาชีพที่ดีสู่ความมั่งคั่ง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่ ณ โรงแรมมรกต ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายวิโรจน์ แก้วเรือง อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม กรมหม่อนไหม นางสาวบุษยา คุ้นวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท จุลไหมไทย จำกัด และนายกิตติ ชัยกร เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2560 สาขาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และSmart Farmer Model ปี 2562

การเสวนาครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังมีทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ที่สนใจอาชีพหม่อนไหม ซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม การแปรรูปหม่อนและไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ ตลอดจนข้อดีของการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จากทั้งวิทยากรและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มากประสบการณ์

สำหรับแนวโน้มความต้องการของตลาดนั้นพบว่า ตลาดยังมีความต้องการมากกว่ากำลังการผลิต ทั้งรังไหมและหม่อนผลสด ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจต้องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพราะตลาดยังมีความต้องการสูง อีกทั้งราคารังไหมยังมีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ

สำหรับผู้สนใจอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถสอบถามเพื่อขอคำแนะนำได้ที่ กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0 2558 7924-6 หรือสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ หรือหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมในพื้นที่

กรมหม่อนไหม ข่าว