เกษตรฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร.๙

201

เกษตรฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว