อ.ส.ค. ร่วมมอบวัคซีน ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย-โรคลัมปี สกิน

226

อ.ส.ค.-ปศุสัตว์ ร่วมมอบวัคซีน ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย-โรคลัมปี สกิน เเก่ตัวเเทนสหกรณ์โคนมและเกษตรกร

วันที่ 23 พ.ย.65 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนลัมปี สกิน และการดูแลสุขภาพสัตว์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. กับกรมปศุสัตว์ โดยการมอบวัคซีน ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และโรคลัมปี สกิน เเก่ตัวเเทนสหกรณ์โคนมและเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ (เขาตาแป้น) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยกิจกรรมภายในงานมี ดังนี้ 

  • การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค/การป้องกันโรค เเละการ ดูเเลรักษาหากติดโรค 
  • คลินิกเครื่องรีด คลินิกสุขภาพโคนม เคลื่อนที่
  • ทีมสัตวเเพทย์บริการให้คำปรึกษาเรื่องโรค
  • เเจกต้นพันธุ์หญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ข่าว