กรมประมงจัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่

62

กรมประมง…จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง และอควาเรี่ยม 10 แห่ง ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !!

กรมประมง…ส่งสุขปีใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”และกิจกรรม“เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566”

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566” เพื่อส่งมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน ด้วยการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง อีกทั้งเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพในราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร


สำหรับกรมประมง ในปีนี้ได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว โดยเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 37 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 1 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 43 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุง/ศูนย์ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ยังได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 0 3865 3741
  2.สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 1309
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455
 3. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5536 9066
 5. พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0 54431 1251
 6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0 5627 4503
 7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1447
 8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3216-8
 9. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0 7643 2212-4 นอกจากนี้ ในปีนี้กรมประมงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ ด้วยชุดกระเช้าประกอบด้วยสินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงที่ผ่านคัดสรรคุณภาพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกร ซึ่งได้รับการการันตีด้วยตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวจากร้าน Fisherman [email protected] Khen เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงในช่วงปีใหม่ โดยมี 4 ขนาดให้เลือกอุดหนุน ดังนี้ ขนาด XL ราคา 1,499 บาท ขนาด L 999 บาท ขนาด M 599 บาท ขนาด S 299 บาท ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง Facebook Page ร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen หรือ โทร. 0 2579 4528 ต่อ 6110 หรือสั่งซื้อหน้าร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen เลขที่ 50 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมิหานคร ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับร้าน Fisherman Shop ในส่วนภูมิภาค สามารถร่วมอุดหนุนโดยการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย ทุกสาขาทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หรือกองตรวจราชการ กรมประมง โทร. 0 2562 0583 อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมศูนย์ประมงทั้ง 43 แห่ง และอควาเรี่ยม 10 แห่ง พร้อมร่วมอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากร้าน Fisherman Shop ทั้ง 77 สาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าประมงเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 มกราคม 2566 นี้

กรมประมง ข่าว