ประมงเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia

168

กรมประมงเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia ปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้านแห่งภูมิภาคเอเชีย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้รับเกียรติร่วมกับ TBTI และ INFOFISH เป็นเจ้าภาพจัดพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ. 2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ภายใต้ธีม “ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการสนับสนุนการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย” (Towards a new era of support for small-scale fisheries and aquaculture in Asia) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมประมง และในรูปแบบออนไลน์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมุ่งเน้นการทำงานในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการ 3 แนวทาง คือ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำหรับงาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia ในครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรมประมงได้ร่วมกับ Too Big To Ignore Global Partnership for Small-scale Fisheries Research (TBTI) และ INFOFISH พร้อมด้วยการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จะจัดกิจกรรมพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ. 2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ภายใต้ธีม “ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการสนับสนุนการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย” (Towards a new era of support for small-scale fisheries and aquaculture in Asia and the Pacific) โดยมีเวทีให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียได้นำเสนอความมุ่งมั่น แสดงวิสัยทัศน์ และทบทวนกิจกรรมที่ประเทศต่าง ๆ ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมีองค์กรและประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมเป็นวิทยากร

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานกิจกรรมพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ.2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมประมง และผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง Registration Link : https://zoom.us/meeting/register/tJMof-iqrzgjGNJtJdJk8Ehi4f5AQsccBNyX หรือ QR Code ด้านล่างนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง โทรศัพท์ 02 579 7941

กรมประมง ข่าว