เกษตรฯ ปลื้ม! เกษตรกรแห่สมัครหลักสูตร “แมลงพารวย”

194

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่สมัครหลักสูตร“แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ 2,500 ราย พร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคม นี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแมลงพารวยให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วยการรับฟังบทเรียนผ่านกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. และทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า หลังจากเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตรแมลงพารวยไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 มีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจให้การตอบรับสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลาม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันปิดรับสมัครมากถึง 2,507 ราย โดยแบ่งเป็นผู้สมัครเข้าเรียนผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 90 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ราย และสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,387 ราย โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนู “โรงเรียนเกษตรทางไกล” ซึ่งจะมีระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากปรากฏรายชื่อให้กดยืนยันการเข้าเรียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566  เป็นต้นไป สำหรับผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนบทเรียน จำนวน 10 บท  และสามารถรับฟังเนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ AM 1386 KHz. และวิทยุออนไลน์ www.am1386.com ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-14.30 น. และจะออกอากาศซ้ำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น. เมื่อเรียนจนครบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน ระหว่างวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจะถือว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรเป็นผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางเว็บไซต์ www.am1386.com

นอกจากกิจกรรมบทเรียนผ่านรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรแล้ว ผู้เรียนที่สมัครผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจะได้ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่ด้วย โดยผู้เรียนในพื้นที่อื่น ๆ สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage :  AM 1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 579 3927 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว