ประมง มอบพันธุ์ปูทองหลางนำร่องเลี้ยงในบ่อกุ้งร้าง

338

อธิบดีกรมประมงมอบพันธุ์ปูทองหลาง นำร่องเลี้ยงในบ่อกุ้งร้าง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร

เลี้ยงปูในบ่อกุ้งร้าง – 23 มี.ค. 66 ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบพันธุ์ปูทองหลาง (ปูขาว) ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “ผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน พร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง” รายละ 3,000 ตัว จำนวน 5 ราย จากอำเภอกันตัง อำเภอสิเภา อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ เพื่อเป็นการนำร่องการเลี้ยงปูทะเลในบ่อกุ้งร้าง เพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรโดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรมประมง ข่าว