หม่อนไหมประชุมคณะกรรมการจัดงาน ตรานกยูงพระราชทาน ครั้งที่ 18 ปี 2566

202

กรมหม่อนไหมประชุมคณะกรรมการจัดงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมไหมแพรวา ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น กรมหม่อนไหมและผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม  นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 และแจ้งหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน และพิจารณา สรุปเตรียมการจัดงานจากคณะทำงานทุกคณะ รวมถึงสรุปภาพรวมการเตรียมการจัดงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 18 ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหม ข่าว