หม่อนไหมดูงานใน Takasaki City University of Economics ประเทศญี่ปุ่น

167

กรมหม่อนไหมศึกษาดูงานด้านหม่อนไหมใน Takasaki City University of Economics ประเทศญี่ปุ่น

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสกนธ์ วนาเศรษฐี ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว นายสุเชษฎ์ ภูมิวัฒนะ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฉะเชิงเทรา นายสุชาย ศิริมาตร หัวหน้าหน่วยส่งเสริมเชียงราย และนางพะเยาว์ บุตรวาทิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ World Heritage site, Tomioka Silk Mill ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่อนุรักษ์และเก็บรวบรวมกระบวนการผลิตเส้นไหม กระบวนการสาวไหมด้วยเครื่องจักร กรรมวิธีการเก็บรักษารังไหม เส้นไหม และการส่งออกเส้นไหมไปสู่ผู้ประกอบการที่มีมายาวนานกว่า 115 ปี

          จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหมและคณะได้เข้าพบและศึกษาการแปรรูปอาหารจากแมลง ณ บริษัท Futurenaut ใน Takasaki City University of Economics ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงที่ประเทศไทยกำลังให้ความนิยมในการเลี้ยงและนำมาแปรรูปเป็นอาหาร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง รวมถึงอาหารจากหนอนไหมที่แปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น เบเกอรรี่ และน้ำมัน ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดการแปรรูปอาหารจากหนอนไหมในประเทศไทยต่อไป

กรมหม่อนไหม  ข่าว