กรมหม่อนไหมคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

144

กรมหม่อนไหมคว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล ประจำปี 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นางสาวภัควิภา เพชรวิชิต ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม นายสิทธิชัย บุญมั่น ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          โดยในปี 2566 กรมหม่อนไหมได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานมหัศจรรย์แห่งครามความงามแห่งผืนผ้าพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร และรางวัลประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนที่โดดเด่น นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมหม่อนไหมในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ และส่งผลให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีนี้ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้กรมหม่อนไหมเดินหน้าทำงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านหม่อนไหม พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการพัฒนาหม่อนไหมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว