ปลื้ม “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” 7 วัน 4 ล้านบาท

1,192

ปลื้มกระแสตอบรับตลาดเกษตรกรออนไลน์ล้นหลาม ยอดขายสัปดาห์เดียว 4 ล้านบาทคนเข้าชมเฉลี่ยวันละ 4 พันครั้ง

กระแสตอบรับเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ล้นหลาม หลังเปิดตัวสัปดาห์เดียว กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมคัดเลือกสินค้าคุณภาพเพิ่มในระยะต่อไป

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดตัวเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer  (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยการตลาดออนไลน์ ปรากฏผลว่าตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ระยะที่หนึ่ง 7 วันแรก ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2563 มียอดผู้เข้าชมสะสม จำนวน 29,884 ครั้ง หรือเฉลี่ยวันละ 4,269 ครั้ง เกษตรกรมียอดจำหน่ายสินค้ารวมทุกรายการ ทุกช่องทาง online รวมเป็นเงิน 4,361,431 บาท หรือเฉลี่ยจังหวัดละ 56,642 บาท โดยจังหวัดที่เกษตรกรมียอดจำหน่ายสินค้ารวมมากกว่า 100,000 บาท มีจำนวน 14 จังหวัด เรียงลำดับจากยอดขายสูงสุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ราชบุรี ตราด พิษณุโลก พังงา อุตรดิตถ์ ลำพูน ตาก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชัยภูมิ และจังหวัดตรัง

สินค้าเกษตรออนไลน์ที่ได้รับความนิยม

1) ข้าว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) มะม่วงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) มังคุดทิพย์พังงา –มังคุดอินทรีย์ จังหวัดพังงา  4) มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดขอนแก่น 5) ต้นพันธุ์ดี อโวคาโด สวนวังพลากร จังหวัดตาก 6) เมล่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ตรา “สวัสดี” จังหวัดลำพูน 8) กล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป จังหวัดอุตรดิตถ์

4 แนวทางกระจายสินค้าเกษตรกร

1) การประสานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้เข้าไปรับกระจายผลผลิตและส่งผ่านระบบของไปรษณีย์ไทย (ThailandPostmart)  

2) การให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์ เข้าไปคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกรให้สมัครเปิดขายสินค้าเกษตรออนไลน์ในทุกช่องทางบน Platform ต่าง ๆ  

3) การประสานกับหน่วยงานราชการที่มีการประกอบอาหารเลี้ยง เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร หรือเตรียมหาตลาดใหม่รองรับโดยประสานโรงงานแปรรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปและขายผ่านระบบออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

4) การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศ ไทยอยู่รอด” โดยมีแนวคิดให้ส่วนราชการ และประชาชน ช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีเพื่อเป็นของขวัญ กำลังใจ หรือฝากคนที่รักและห่วงใย มีการจัดกิจกรรม CSR ส่งผลไม้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การส่งเสริมให้ซื้อผลไม้ฝากครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันให้ได้บริโภคมะม่วงคุณภาพดี

“กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดี ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ทำให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการคัดเลือกสินค้าคุณภาพมารวมไว้ในเว็บไซต์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในที่สุด

“ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว