มอบโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่

821

ดีเดย์ 12.12 ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com มอบโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 65

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยให้เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้บริโภค ด้วยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรต้องหยุดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เปิดตัวเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนา และมีความพร้อมในการจำหน่ายแบบออนไลน์ได้มีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรคุณภาพที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด กำกับด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ ทำให้สินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่, Smart Farmer  (SF), Young Smart Farmer (YSF), วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ไปถึงมือผู้บริโภคถึงบ้านในราคายุติธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับผลการดำเนินการในภาพรวมของเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบันสามารถสร้างรายได้รวมให้กับเกษตรกรแล้วมากกว่า 300 ล้านบาท รวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น  และในโอกาสเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2565 และฉลองยอดขายรวม 300 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดโปรโมชั่นพิเศษคืนความสุขให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเกษตรกรเจ้าของสินค้าได้ร่วมกิจกรรมจัดโปรโมชั่นพิเศษหลายแบบ ได้แก่ สินค้าราคาพิเศษ ซื้อสินค้าที่กำหนดพร้อมรับของแถม สินค้าจัดชุดเหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ส่งให้ญาติมิตร ค่าส่งฟรีหรือส่วนลดค่าขนส่ง และซื้อสินค้าพร้อมบริการพิมพ์การ์ดส่งความสุข ดีเดย์เริ่มวันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565  ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังเปิดรับสมัครเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์  “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ผู้สมัครต้องเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Good Agricultural Practice (GAP), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Participatory Guarantee System (PGS), Good Manufacturing Practice (GMP), Primary GMP, Hazard Analysis Critical control Point (HACCP), อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น และเกษตรกรจะต้องมีประสบการณ์จำหน่ายสินค้านั้นในรูปแบบออนไลน์ด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อีกครั้งก่อนที่จะอนุมัติให้ผู้ที่ผ่านการประเมินเริ่มจำหน่ายสินค้าได้ ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com ในเมนู “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก!

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว