กยท. รับนโยบาย รมว.เกษตรฯ สร้างเสถียรภาพราคายาง

142

กยท. รับนโยบาย รมว.เกษตรฯ เร่งเดินหน้าสร้างเสถียรภาพราคายาง ดันโครงการชะลอยางฯ – พร้อมรับซื้อยางก้อนถ้วย ผ่านตลาด กยท.

นายเพิก  เลิศวังพง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการยางพารา เผยว่า จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผลักดันให้ราคายางทุกชนิดรวมถึงยางก้อนถ้วยเกิดเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ธ.ค. – ม.ค. ของทุกปี ที่มีปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดมากขึ้น คาดว่า ธ.ค. นี้ จะมีปริมาณยางประมาณ 6 แสนตัน เนื่องมาจากสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ต้นยางมีปริมาณน้ำยางมากขึ้นกว่าช่วงอื่นๆ ของปี แต่จากรายงานของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร พบว่า ปริมาณยางคงเหลือในประเทศเดือนตุลาคมลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ปริมาณยางในเดือน ธ.ค. นี้ จะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย เตรียมมาตรการรองรับ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควบคู่กับการมุ่งให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง

นายเพิก  เลิศวังพง
คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการยางพาร

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า (กยท.) ได้เดินหน้าเตรียมมาตรการรองรับเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยเฉพาะยางก้อนถ้วย ผ่านการดำเนินโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นการควบคุมไม่ให้ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดมากจนเกินความต้องการ เกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถเก็บผลผลิตยางไว้จำหน่ายในช่วงระดับราคาที่พอใจ ซึ่งในปีนี้ กยท.ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ และสามารถดำเนินการได้ทันที โดยตั้งเป้าหมายสามารถช่วยดูดซับปริมาณยางได้มากถึง 80,000 ตัน ดังนั้น สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความพร้อมสามารถรวบรวมยางก็สมัครเข้าร่วมโครงการชะลอยางได้

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านปฏิบัติการ

“อีกส่วนหนึ่งคือการรับซื้อยางผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และตลาดเครือข่ายที่ตั้งกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยธุรกิจของ กยท. เราก็มีความพร้อมที่จะเข้าซื้อยางของสถาบันเกษตรกรผ่านระบบซื้อขายยาง Thai Rubber Trade (TRT) ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้ขาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายราคายางที่ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ประกาศไว้” นายสุขทัศน์ กล่าว

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว