กยท. ชูเทคโนโลยี-นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจยาง

192

รมว.เกษตรฯ เปิดงาน “งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา” กยท. ชูเทคโนโลยี-นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจยาง ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ

ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา” เปิดพื้นที่แสดงผลงานวิชาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์-ผลผลิตทางการเกษตร ด้านการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพาราของ กยท. ตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจยาง ยกระดับสินค้ายางพารามูลค่าสูง เพื่อให้ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายณกรณ์ เผยถึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า กยท. มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการจัดการสวนยางและการแปรรูปสวนยาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผ่านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และสังคม โดยการจัดงานครั้งนี้ กยท. เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรฯ และผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูป และการตลาด ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับยางพาราเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการผลักดันสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านการแปรรูป รวมถึงมุ่งเน้นผลักดันให้มีการผลิตยางพารา (ประเภท Raw Material) ที่มีคุณภาพ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ โดยเฉพาะล้อยางที่รัฐจะผลักดันหน่วยราชการทุกแห่งใช้ล้อรถยนต์จากผู้ผลิตยางล้อในประเทศ และต่อยอดไปถึงการส่งออก เชื่อมโยงสู่โครงการ One Belt One Road หรือแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีนที่จะส่งยางไทยเข้าสู่ประเทศจีนได้ ตามนโยบาย ของ รมว.เกษตรฯ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไป

“งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567 โดย กยท. พร้อมให้บริการและรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรยางพารา เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง สวัสดิการชาวสวนยาง และมีกิจกรรม Workshop สร้างอาชีพ โดยเปิดให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฝึกทำกระชังบกจากผ้าเคลือบยางพารา การทำถุงมือผ้าเคลือบยาง และการทำลูกโป่งเคลือบยางเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา พร้อมสาธิตการใช้งานหุ่นยางฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และบูธแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย  

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว