ปศุสัตว์ส่งมอบความห่วงใยผ่าน “ตู้ปันสุข”

191

กรมปศุสัตว์นำผลิตภัณฑ์นม UHT และผลไม้ เติมในตู้ปันสุข

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์นม UHT และผลไม้ (มะม่วงพันธุ์จินหงส์) เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นการช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนซึ่งสามารถมาหยิบสิ่งของจำเป็นจากตู้ปันสุขได้ นอกจากนี้ ผู้ใจบุญก็สามารถนำของมาใส่เพิ่มเติมในตู้ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเเละบรรเทาการขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนสิ่งของเพื่อการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนที่เดือดร้อน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณประตูขาออก กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

กรมปศุสัตว์ ข่าว