กยท. จัด CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ

42

กยท. จัด CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพฯ แก่ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม หนุนนวัตกรรมด้านยางพาราขับเคลื่อนสังคม

วันนี้ (8 ก.ค. 67) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำทีมพนักงานในสังกัด มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะทำงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจะนำหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานจิตอาสา สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป

นายณกรณ์ เผยว่า กยท. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม CSR บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยในครั้งนี้ กยท. ได้ส่งมอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติ จำนวน 5 ตัว ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านงานจิตอาสา สำหรับการสอนและการสาธิต
ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรและประชาชนเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยเป็นการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการแปรรูปยาง นำไปสู่การเพิ่มมูลค่ายางพาราไปพร้อมกัน

สำหรับหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นหุ่นที่มีสรีระ รูปร่าง ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน บุคคลทั่วไปจึงสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

การยางแห่งประเทศไทย