ติดตามโครงการฯ

520

กรมชลฯ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 โดยมี นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 10 และนายสมคิด ศิริรูป หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 รายงานความคืบหน้าของโครงการ ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโปร่ง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น 1 ใน 19 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำในพื้นที่ ปัจจุบันมีสถานภาพโครงการด้านวิศวกรรม ศึกษา สำรวจและออกแบบ แล้วเสร็จ และในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2563 ส่วนด้านการจัดหาที่ดินและการขอใช้พื้นที่นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโปร่ง ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดแน่น สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 8.63 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ บ้านวังบอน บ้านโกกพัฒนา บ้านกกโอ บ้านน้ำชุน บ้านน้ำอ้อม ต.น้ำชุน บ้านหนองไขว่ บ้านหนองปลาซิว ต.หนองไขว่ ประมาณ 6,000 ไร่ สามารถเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขต ต.น้ำชุน อีกทั้งยังสามารถบรรเทาอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ที่ประสบภัย และยังสามารถใช้เป็นแหล่งรักษาสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มความชุ่มชื้น เสริมปริมาณน้ำใต้ดิน รักษาระบบนิเวศวิทยาลำน้ำ ตลอดจนใช้เพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

กรมชลประทาน ข่าว