รักษ์สิ่งเเวดล้อม

326

องค์การสะพานปลา ย้ำเจตนารมณ์ รับผิดชอบต่อสังคม จัดกิจกรรม “อสป. รักษ์สิ่งเเวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการประมง ขององค์การสะพานปลา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จังหวัดสงขลา จัด “โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา” วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.สงขลา ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดยมี ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ พร้อมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เเละมีนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง กล่าวรายงาน  

นอกจากนี้ยังมี นายวินัย ตกวุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ทีม อสม.เทศบาลนครสงขลา ทีมงานเก็บกวาดขยะเทศบาลนครสงขลา นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครสงขลา 1 และนักเรียนในศูนย์เรียนสวัสดิภาพและธรรมมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา  เข้าร่วมในโครงการฯ เเละร่วมทำกิจกรรมภายในโครงการอย่างคึกคัก กว่า 130 คน  ทั้งนี้ องค์การสะพานปลาได้มอบอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำประเภทต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ให้เเก่คณะครู เเละนักเรียนที่เข้าร่วมกิจรรมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)  จังหวัดสงขลา

องค์การสะพานปลา ข่าว