เร่งสร้างความเข้าใจ

234

การยางฯ ลงพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจชาวสวนยาง กระบวนการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางฯ

วันที่ 4 พ.ย. 2563 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาราคายางผันผวน พร้อมพบปะและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่

รองผู้ว่าการ กยท. เผยว่า การประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพารา จ.นครศรีรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการบริหารจัดการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพารา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มช่องทางการขาย ขยาย และจัดหาพื้นที่ เพื่อจัดเก็บยางที่เกษตรกรนำมาขายในตลาดกลางให้เพียงพอ รวมไปถึงการเปิดรับแจ้งข้อมูลราคายางผันผวน

“กยท. กำลังเร่งเปิดรับแจ้งข้อมูลราคายางผันผวน โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านยางพาราจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลด้านราคายางได้ที่ สำนักงานใหญ่ กยท. ผ่านหมายเลข 0-2433-5772 และ 0-2435-3469 หรือผ่านเว็บไซต์ www.raot.co.th” รองผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุขทัศน์ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางว่า มีฐานมาจากใช้ราคาที่มีการซื้อขายจริงผ่านตลาดกลางมาถ่วงน้ำหนัก และวิเคราะห์ปัจจัยตามสภาพทางการตลาดที่มากระทบ เช่น ภาวะการซื้อขายที่อยู่ในตลาดอื่นด้วย  โดย กยท. กำหนดให้ราคาประมูลยางในแต่ละวันสูงหรือต่ำกว่าราคาเปิดตลาดกลางที่ กยท. ประกาศ ไม่เกิน 2 บาท/ กก. ยกเว้นราคาซื้อขายน้ำยางสด ทั้งนี้ เมื่อคำนวณด้านต้นทุนการผลิตยางแผ่นของเกษตรกร ราคาน้ำยางประมาณ 58 บาท./กก. บวกต้นทุนแปรรูป 6 บาท รวมต้นทุนราคาน้ำยางสดจะอยูที่ประมาณ 64 บาท ซึ่งราคากลางที่ กยท.ประกาศ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 คือ 68.35 บาท/กก. ดังนั้น ราคานี้เกษตรกรยังคงคุ้มทุนอยู่

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว