ระดมเครื่องจักรเร่งระบายน้ำ

439

กรมชลฯ สั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ สูบระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

เย็นวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สะนิกวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์น้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดมีปริมาณมาก ทำให้ปริมาณน้ำในคลองพระยาบันลือมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินระดับสูงสุด ขณะนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตก ตั้งแต่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เตรียมรับปริมาณน้ำที่ระบายจากพื้นที่ทางตอนบน โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุดตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและเดินเครื่องสูบน้ำให้เต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจร นอกจากนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่ จ.นครปฐม กว่า 100 เครื่อง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังให้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยเร็วที่สุด

กรมชลประทาน ข่าว