เกษตรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อเเห่งชาติ

493

เกษตรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” วันพ่อเเห่งชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะที่ดี และสร้างนิสัย พร้อมทั้งทำกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะสร้างความสามัคคีแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว