กยท. มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพจากยางพารา

316

กยท. มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพจากยางพารา แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้านำงานวิจัยสู่การประโยชน์ต่อสังคม

วันนี้ (10 มี.ค.65) กยท. นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปต่อยอด – สนับสนุนเป็นสื่อด้านการศึกษาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางสังคมต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติ ภายใต้โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กยท. ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่วิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 20 ตัว โดยหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ใช้วัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติจากสถาบันเกษตรกรมาแปรรูปผลิตเป็นหุ่นยางพารา สำหรับลักษณะเด่นของหุ่นยาง คือ มีรูปร่าง ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ และสถานศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจ สำหรับใช้ฝึกปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กยท. หวังเป็นว่าหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติของ กยท. จะสามารถใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์และสื่อการสอนฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสังคมต่อไป

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว