กรมพัฒนาที่ดิน ชวนส่งประกวดเรียงความวันดินโลก

455

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญน้องๆ มัธยมปลาย/อุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดเรียงความ วันดินโลก 2565 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ มูลค่าสูงสุด 8,000 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เเละระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันดินโลก 2565 ในหัวข้อ Soils : Where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ มูลค่าสูงสุด 8,000 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสมัคร ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
 • ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นผู้จัดทำเรียงความนั้นด้วยตัวเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 • พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตัวอักษร TH SarabunT9 ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ภาษาไทยและเลขไทย
 • ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความเท่านั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ประเภทรางวัล

ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

วิธีการส่งผลงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมในโปสเตอร์ หรือ คลิกลิงค์ด้านล่างนี้

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง E-mail ได้ที่ [email protected]

ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผ่านช่องทาง Facebook : World Soil Day , Facebook : กรมพัฒนาที่ดิน และ http://worldsoilday.ldd.go.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิกุล เกตุชาญวิทย์ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 081-7920292 หรือ 065-263-6415

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว