หม่อนไหมประชุมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย”

239

กรมหม่อนไหมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์  อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมหม่อนไหม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปการประชุมกองอำนวยการร่วม เพื่อเตรียมการรับเสด็จมาตรการในการตรวจคัดกรองโควิค-19 การขอพระราชทานพระมหากรุณา(เพิ่มเติม) การรับโล่พระราชทาน สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 และพิจารณาสรุปภาพรวมการเตรียมการจัดงานในครั้งนี้

กรมหม่อนไหม ข่าว