กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมส่งสุขปีใหม่ เปิดศูนย์ฯ เรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

119

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 เปิด 3 ศูนย์ฯ เรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขปีใหม่ 2567 ให้พี่น้องประชาชน จัดเต็ม 3 กิจกรรมใหญ่ ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” ประกอบด้วย 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เปิดศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เชิงเกษตร และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยให้บริการเข้าชมฟรี พร้อมให้บริการจุดพักรถ จุดบริการประชาชน และเครื่องดื่ม และจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัย ดังนี้

  1. วันที่ 25 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 กิจกรรมเปิดบ้านพ่อ ส่งต่อความสุขปีใหม่ จากใจศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน เยี่ยมชมสถานที่และแปลงสาธิต ได้แก่ สถานที่ 9+1 มหามงคล ทุ่งปอเทืองแปลงดินอัจฉริยะ ศึกษาเส้นทาง สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน และยังสนับสนุนน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด. ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยว ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

2. วันที่ 25 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดวิทยากรนำชม โดยมีรถลากพ่วงบริการคณะชมงานตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ โครงการแกล้งดิน ป่าพรุจำลอง พิพิธภัณฑ์ดิน ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส

3. วันที่ 29 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 วันน้อมรำลึกการก่อตั้งศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้มฯ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ให้บริการรถรางศึกษาดูงาน และมีจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ ภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

4. วันที่ 27-29 ธ.ค. 66 กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าเกษตร ราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ จากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้จากโครงการหลวง และสินค้าเกษตรกรอื่นๆ ได้แก่ ไข่ไก่ ปลาทู สินค้าเกษตรแปรรูปมากมาก เช่น ข้าวเกรียบโครงการหลวง แคปหมูรสเด็ดจากกลุ่มชุมชนเกษตรกร และยังมีบริการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปแปอร์ พด. ต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้สนใจ ที่บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีบริการวิเคราะห์ดินใกล้บ้าน เพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ทำให้สามารถปรับปรุงดินก่อนเพาะปลูกพืชหรือใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถขอรับบริการตรวจดินอย่างง่ายโดยหมอดินอาสาทั่วประเทศด้วยชุดตรวจสอบดิน Soil Test Kits ผ่านแอปพลิเคชันหมอดินตรวจดิน สามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 1 วัน หรือตรวจสอบดินอย่างละเอียดที่ห้องปฏิบัติการ 13 แห่ง ทั่วประเทศ กรมพัฒนาที่ดินพร้อมให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว