กยท. ลุยมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ TyreXpo Asia

70

กยท. ลุย มหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ “TyreXpo Asia 2024” 15-17 พ.ค. นี้! เปิดโอกาสทางการค้า-สร้างเครือข่าย ย้ำโชว์ยางไทยรองรับ EUDR

ที่โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท  กยท. จับมือ อินฟอร์มาฯ – ทาร์ซัส กรุ๊ป เปิดเวทีแถลง พร้อมลุยงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ ครั้งแรกในไทย “TyreXpo Asia 2024” ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. นี้!  รวมผู้ผลิต-ผู้ค้า แวดวงอุตสาหกรรมยางล้อทั่วภูมิภาค โชว์ศักยภาพไทยในฐานะแหล่งวัตถุดิบยางโลก พร้อมรองรับ EUDR

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยในงานแถลงข่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก กยท. จึงมุ่งเดินหน้าบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล และข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ  ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางออกจากตลาดได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของยางไทยในตลาดโลก โดยการยกระดับผลผลิตยาง และการจัดการระบบยางของไทยให้เป็นไปตามความต้องการและมาตรฐานสากล เช่น กฎระเบียบ EUDR

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย

“วันนี้รัฐบาลไทยมองเห็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบยางที่สำคัญ และมีการจัดการระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบยาง สามารถดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสดีในการทำเกษตรอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา และยังสร้างความมั่งคั่งให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” นายสุขทัศน์ กล่าว

นายสุขทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานมหกรรม TyreXpo Asia 2024” ในครั้งนี้ เป็นงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นเวทีแสดงความพร้อมของไทยในเรื่อง EUDR ที่ผู้ใช้ยางสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากยางพาราไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดยางได้จริง โดยงานนี้ได้รวมเหล่าผู้ผลิตและผู้ค้าในอุตสาหกรรมยางล้อกว่า 250 แบรนด์ ถือเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยเป็นอย่างมาก กยท. มองว่าโอกาสนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อในไทยที่กำลังเติบโตตามกลไกการตลาด และเป็นก้าวที่สำคัญในการบริหารจัดการยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ซึ่งขณะนี้ กยท. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเตรียมแปรรูปวัตถุดิบยางพาราเป็นยางล้อที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดได้ทุกเส้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางในประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายอัลวิน เซียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – เอเชียและสิงค์โปร์ อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ (ในฐานะผู้จัดงาน) กล่าวว่า งานมหกรรม TyreXpo Asia 2024 จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ซึ่งจะรวมเครือข่ายผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อมากที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคกว่า 5,000 คน ขยายการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาปรับใช้ในการยกระดับอุตสาหกรรมในอนาคตสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่า’ประเทศ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ครอบคลุมอุตสาหกรรมยางล้อ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในข้อมูลเชิงลึก อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย