กยท. จัดประกวด เครือข่ายตลาดกลางยางพาราดีเด่น

43

กยท. จัดประกวด “ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราดีเด่น ประจำปี 2567” ชิงโล่และเงินรางวัล ยื่นสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยฝ่ายเศรษฐกิจยาง ชวนตลาดเครือข่ายฯ กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด “ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราดีเด่น ประจำปี 2567” ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล มุ่งยกระดับมาตรฐานตลาดยางพาราท้องถิ่น เทียบเท่าตลาดกลางยางพาราที่มีความพร้อมสู่ความยั่งยืนในอนาคต ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

กยท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตลาดยางพาราท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และมีความเป็นธรรมในการซื้อ – ขายยางในระดับท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการ “ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราดีเด่น ประจำปี 2567” โดยตลาดที่สามารถเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นสมาชิกของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด และขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรกับ กยท. ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะพิจารณาศักยภาพของตลาดจากองค์ประกอบ 8 ด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ (ความปลอดภัย เป็นระเบียบ และความสะอาด) การบริการ การดำเนินงานผลประกอบการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การคำนึงถึงสภาวะโลกร้อน (เน้นการใช้กรดฟอร์มิก) ความยุติธรรมในการบริหารตามหลักธรรมภิบาล การมีส่วนร่วมของสมาชิกกับสถาบันตลาดเครือข่าย โดย กยท. แบ่งประเภทการประกวดจากกิจกรรมการซื้อขายผลผลิตยางเป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย/ยางเครป ยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งเป็น รางวัลตลาดเครือข่ายดีเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล รางวัลตลาดเครือข่ายดีเด่น 4 รางวัล และ รางวัลตลาดเครือข่ายดี 1 รางวัล

ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราที่มีความสนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดทั้ง 8 แห่ง หรือดาวน์โหลดผ่านลิงก์ https://cdn2.me-qr.com/pdf/21255148.pdf และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการเข้าประกวด ทั้งนี้ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดที่ท่านเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การยางแห่งประเทศไทย