ปศุสัตว์ เปิดเรียนออนไลน์

184

กรมปศุสัตว์ชู DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE เรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ นำเกษตรกรสู่โลกออนไลน์พัฒนาการเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วย “DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE”

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์นี้ ช่วยลดอุปสรรคด้านระยะทางในการเรียนรู้ได้ โดยสามารถทำการเรียนทางไกล ทำการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ทำให้ต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมทั้ง มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ทำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ผ่านช่องทางห้องสมุดออนไลน์​ “DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE”  ให้เกษตรกรและนักแปรรูปทั่วประเทศสามารถศึกษาและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม​ได้แบบไร้ขีดจำกัดของระยะทาง สถานที่ เวลา และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ห้องสมุดออนไลน์ “DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE” ได้รวบรวมเนื้อหาด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์ในเรื่องต่างๆ เช่น การแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​เนื้อโค ผลิตภัณฑ์​นม ผลิตภัณฑ์​เนยแข็ง และ​สูตรการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​นม ในหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ : https://anyflip.com /bookcase/qhdcj โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 053 213 162

กรมปศุสัตว์ ข่าว