อบรมฟรี

296

การยางฯ จัดใหญ่ เปิดอบรมแปรรูปยางพาราฟรี! สมัครได้ถึง 16 ตุลาคม นี้

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการผลิตเเละการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม จำนวน 60 คน หลักสูตรเทคโนโลยียางเเห้งเบื้องต้น จำนวน 40 คน หลักสูตรการเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูป โดยวิธีการจุ่ม เช่น ถุงมือเเพทย์ ถุงมือเเม่บ้าน ลูกโป่ง เเละยางรัดของ จำนวน 80 คน หลักสูตรการเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูป โดยการตีฟอง เพื่อผลิตของชำร่วยเเละอื่นๆ จำนวน 20 คน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยการหล่อเบ้าเเละการทำเบ้าพิมพ์ จำวน 40 คน เเละหลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขึ้นรูป โดยการตีฟองเพื่อผลิตหมอน หมอนรองคอ หุ่นจำลอง เเละโมเดลต่างๆ จากน้ำน้ำยาง จำนวน 20 คน รวมตลอดหลักสูตร 260 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.
  • ต้องมี อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  • มีความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเเละองค์กร

โดย กยท. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้ รวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ระหว่างการอบรมทั้งหมดฟรี! ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่อีเมล์ raot307@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-940-7391 ต่อ 307 ในวันและเวลาราชการ   

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว