การยางฯ มอบทุน

830

การยางฯ เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช.-ป.เอก ถึง 2 ส.ค. นี้

กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. – ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางพาราหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2564

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2564 โดยเปิดให้ทุนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางพารา หรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในทุกสาขาวิชาและทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับวงการยางพาราต่อไปในอนาคต

สำหรับในปีนี้ กยท. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 10 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนละไม่เกิน 180,000 บาท จำนวน 20 ทุน ระดับปริญญาตรี ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท จำนวน 20 ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 350,000 บาท จำนวน 4 ทุน และระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท-เอก ทุนละไม่เกิน 650,000 บาท จำนวน 2 ทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บไซต์ กยท. ที่ www.raot.co.th และยื่นใบสมัครได้ที่อีเมล์ [email protected] สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-809-9715 ในวันและเวลาราชการ

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว