ยางพาราเถื่อน

141

เฝ้าระวังเข้มพื้นที่เสี่ยงลักลอบขนยางพาราเถื่อน

จากสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือเข้าทำการจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบขนยางพาราเถื่อน พื้นที่จังหวัดเกาะสอง ประเทศ เมียนมาร์ เข้าสู่จังหวัดระนอง เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการลักลอบนำแรงงานเถื่อน สินค้าที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบนำยางพาราที่ไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร (ยางพาราเถื่อน) เข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ราคายางพาราในประเทศตกต่ำลงได้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการลักลอบขนยางพาราเถื่อนในพื้นที่จังหวัดระนอง สาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา จึงลักลอบขนยางพาราเข้ามาขายฝั่งไทย ซึ่งส่งผลกระทบกับราคายางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศ กยท. ได้เร่งประสานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พาณิชย์จังหวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง กอ.รมน.จังหวัด หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันควบคุมการลักลอบขนยางพาราผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ พร้อมกันนี้ ได้กำชับไปยัง กยท.เขต และ กยท.จ. ในพื้นที่ติดชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขนยางพาราผิดกฎหมาย เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังขบวนการลักลอบขนยาง หากพบการกระทำดังกล่าวจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด 

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ร่วมลงตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการลักลอบนำเข้ายางพาราจากประเทศเมียนมาร์จริง โดยการจับกุมพบยางพาราแผ่นดิบน้ำหนักมากกว่า 4 ตัน นำไปสู่การขยายผลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการและร้านรับซื้อยางพาราในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เน้นย้ำว่า หากพบผู้ประกอบการหรือร้านรับซื้อร้านใดมีการลักลอบนำเข้ายางพาราที่มีการหลบเลี่ยงภาษีเข้ามาในประเทศอีก จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว