ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

347

หม่อนไหมเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ตรานกยูงพระราชทาน และจำหน่ายผ้าไหมออนไลน์ ช่วยผู้ประกอบการ

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสด (เฟซบุ๊คไลฟ์) ทางเพจเฟซบุ๊คศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานแต่ละชนิด และองค์ความรู้เรื่องประเภทของผ้าไหม รวมถึงการจัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผ้าไหมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ร้านค้าผ้าไหมไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้

ทั้งนี้ กิจกรรม เฟซบุ๊คไลฟ์จำหน่ายผ้าไหมในระยะที่ 1 มีร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นร้านจำหน่ายผ้าไหมในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 6 ร้านค้า โดยจัดกิจกรรมรวมระยะเวลา 10 วัน พบว่า ยอดผู้เข้าชมเฟซบุ๊คไลฟ์ทางเพจมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 80% และมียอดเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ครั้ง ส่วนมูลค่าของการจำหน่ายผ้าไหมของ 6 ร้านค้า ภายในระยะเวลา 10 วัน มีมูลค่ามากกว่า 650,000 บาท ส่งผลให้แต่ละร้านค้ามีผู้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามซื้อผ้าไหมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าอื่นๆ ให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอเข้าร่วมจัดกิจกรรมการ LIVE ในระยะที่ 2 เพิ่มเติม ซึ่งทางศูนย์ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าหม่อนไหมทุกชนิด และจะขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว