เปิดตัวลายผ้าสระแก้ว

3,159

กรมหม่อนไหม ร่วมกับจังหวัดสระแก้วเปิดตัวลายผ้าสระแก้ว

กรมหม่อนไหม โดยนายกสิณสันต์ ศรีศิวิไล หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว เปิดตัวลวดลายมัดหมี่ผ้า “สระแก้ว” ในงานวันพุ่งกระสวยแรกลายผ้า “สระแก้ว” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการพุ่งกระสวยแรก และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน ณ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมจังหวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้ามัดหมี่เอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสวยงาม ทรงคุณค่าต่อการสืบสาน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวจังหวัดสระแก้ว

การพุ่งกระสวยแรกผ้าลายสระแก้วนี้ดังกล่าว เป็นการทอผ้าผืนปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นต้นแบบ และแจกจ่ายแบบกราฟการทอลายให้กับผู้ทอผ้าและเกษตรกรนำไปทอและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สินค้าที่ระลึก และสิ่งทอเพื่อสวมใส่ เป็นการสืบสานงานด้านสิ่งทอศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความน่าสนใจ ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตผ้าได้พัฒนาฝีมือและสร้างรายได้อีกหลายช่องทาง โดยภายในงาน นอกจากจะมีการทอผ้าลายสระแก้วผืนปฐมฤกษ์แล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการด้านหม่อนไหมและจำหน่ายผ้าไหมของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานดังกล่าว

ผ้าลายสระแก้ว เป็นผ้ามัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ลายปราสาทสด๊กก๊อกธม หมายถึง ปราสาทขอมโบราณ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามศิลปะขอมแบบคลัง – บาปวน สร้างเสร็จในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ลายผีเสื้อไหมดาหลา หมายถึง ผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม ตัวหนอนกินใบดาหลาเป็นอาหาร มีการเพาะเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ในโครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลาและแมลงทับ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ลายผีเสื้อปางสีดา หมายถึง ผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นผืนป่ามรดกโลกในนามสันป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และลายดอกแก้ว หมายถึง ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ใบออกเป็นช่อแผงเรียงสลับกัน ดอกออกเป็นช่อใหญ่ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ผลรูปไข่วงรีปลายทู่มีสีส้ม ผ้าลายสระแก้วจึงเป็นผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วได้อย่างสวยงาม

ผู้สนใจลายผ้าสระแก้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3755 0433 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3742 5057

กรมหม่อนไหม ข่าว