เตรียมรับมือน้ำหลาก

523

กรมชลฯ เตรียมรับมือน้ำหลากป้องเขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ย้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน สั่งการชลประทานขอนแก่น เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสามารถสูบน้ำได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจและชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5 -10 % และคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ได้สั่งการให้สำนักงาน​ชลประทาน​ที่​ 6 เตรียมพร้อมรับมือตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2564 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัย

สำหรับพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในช่วงที่มีฝนตกหนัก สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งไว้ประจำจุดเสี่ยงแล้วจำนวน 6 จุด ดังนี้ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม บริเวณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอด บริษัทแก่นนครคอนกรีต คลองร่องเหมือง และซอยมหาราชานนนท์ บ้านกอก อัตราการสูบน้ำรวมประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ไหลไปลงประตูระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ก่อนไหลลงลำน้ำพองตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานและพนังกั้นลำน้ำชี พนังกั้นลำน้ำพอง ซึ่งเป็นด่านสำคัญด่านแรกในการป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ตามมาตรการของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทาน พนังกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอาคารชลประทานและเครื่องจักรเครื่องมือ พบว่า ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี ส่วนพนังกั้นน้ำพองไม่มีจุดไหนที่น่าเป็นห่วง เพราะได้ทำการปรับปรุงเสริมพนังให้แข็งแรงและสูงขึ้น เพื่อเตรียมรับหากเกิดสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนนี้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำปีนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อมไว้อย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยให้ได้มากที่สุด รวมทั้ง ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

กรมชลประทาน ข่าว