หนุนปลูกปอเทือง

833

พัฒนาที่ดินหนุนปลูกปอเทือง ผลิตเมล็ดพันธุ์ บำรุงดิน เพิ่มผลผลิต เสริมรายได้

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) หนุนปลูกปอเทือง ผลิตเมล็ดพันธุ์ “บำรุงดิน เพิ่มผลผลิต เสริมรายได้” บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสำคัญของจังหวัดพะเยา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นนาดอน เกษตรกรจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นที่เรียบร้อยเเล้วนั้น เกษตรกรก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำกิจกรรมทางการเกษตร ดังนั้น เกษตรกรในพื้นที่จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกปอเทืองเป็นพืชที่สอง โดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้นำ

เกษตรกรบ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ได้รวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อปลูกปอเทืองกว่า 200 ไร่ ซึ่งใช้ระยะเวลาการปลูกเพียง 4 เดือน กล่าวคือ ตั้งเเต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เมื่อปอเทืองออกดอกเต็มที่จะเกิดเป็นความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีทุ่งดอกปอเทืองสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งนอกจากความสวยงามที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาชมความสวยงามเเล้ว เกษตรกรในพื้นที่ยังสามารถขายเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อจำหน่ายเป็นพืชปุ๋ยสดบำรุงดินได้อีกด้วย จากการคาดการณ์พบว่า จะมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองราว 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ เเละอาจมีผลผลิตภาพรวมกว่า 30 ตัน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยเฉลี่ยกว่า 2,000 บาทต่อไร่

กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมความงามทางธรรมชาติของทุ่งดอกปอเทือง และหากสนใจติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสามรถติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ที่อยู่ 286 หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร.054411091 และนายดำริ ชาวพะเยาว์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา โทร. 085-1623654

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว