มนัญญา กำชับตรวจเข้มผักนำเข้า

260

มนัญญา กำชับตรวจเข้มผักนำเข้าผ่านเส้นทางรถไฟป้องกันศัตรูพืชและโควิดปนเปื้อนผลผลิต

กรมวิชาการเกษตร เด้งรับนโยบายมนัญญาสั่งตรวจเข้มศัตรูพืชพร้อมเชื้อโควิด-19 สกัดการปนเปื้อนผักนำเข้าตามเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน หลังเปิดให้บริการ 1 เดือน พบสินค้านำข้าด่านตรวจพืชหนองคาย 159 ชิปเม้นท์ ปริมาณรวมกว่า 2 พันตัน มูลค่ารวม 41 ล้านบาท  ผักกาดขาวแชมป์นำเข้ามากสุด ด่านตรวจพืชหนองคายเฉียบ! ตรวจพบกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งในรายการ แถมขาดใบรับรองสุขอนามัยพืชสั่งผู้ประกอบการทำลายภายใน 14 วัน

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมาทำให้เริ่มมีการนำเข้าผักสด และดอกไม้สดจากจีนโดยเส้นทางรถไฟผ่านด่านตรวจพืชหนองคาย ซึ่งนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตรเข้มงวดตรวจสอบทั้งศัตรูพืชและเชื้อโควิด-19 ในสินค้าที่นำเข้าจากจีนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชต่างถิ่นและเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนมากับสินค้านำเข้า ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับที่จีนได้ตรวจสอบสินค้านำเข้าจากไทย โดยในช่วงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – วันที่ 3 มกราคม 2565 ด่านตรวจพืชหนองคาย กรมวิชาการเกษตรได้รายงานการตรวจสินค้านำเข้าจากจีนมีปริมาณการนำเข้าผ่านด่านตรวจพืชหนองคายจำนวน 159 ชิปเม้นท์ ปริมาณรวม 2,292 ตัน มูลค่ารวม 41 ล้านบาท โดยผักที่มีการนำเข้าจากจีนมากที่สุด คือ ผักกาดขาว ปริมาณ 419 ตัน มูลค่า 4,777,466 บาท  บร็อคโคลี 253  ตัน มูลค่า 6,607,693 บาท กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ปริมาณ 120 ตัน มูลค่า 1,566,356 บาท บัวหิมะ ปริมาณ 81 ตัน มูลค่า 1,486,863 บาท และผักกาดหัว 80 ตัน มูลค่า 87,912 บาท ตามลำดับ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  จากการตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืชผักสดนำเข้าในช่วงที่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด 159 ชิปเม้นท์ พบว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1 มกราคม  2565 มีสินค้านำเข้าจำนวน 2 ชิปเมนท์ที่ไม่มีใบแจ้งรายการนำเข้าผ่านระบบ NSW และตรวจพบกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งมาในรายการพืชและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชรับรองทั้ง 2 รายการ ซึ่งด่านตรวจพืชหนองคายได้แจ้งผู้ประกอบการที่นำเข้าทำลายให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน พร้อมกับได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจีนแล้ว

ด่านตรวจพืชหนองคาย ตั้งอยู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย ตรงกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีสินค้าพืช และผลผลิตพืช ที่นำเข้าจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านด่านตรวจพืชหนองคายเพียงประเทศเดียว โดยสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ ใบยาสูบแห้ง ปริมาณ 1,322 ตัน คิดเป็นมูลค่า 129 ล้านบาท, มันสำปะหลัง ปริมาณ 5,970 ตัน คิดเป็นมูลค่า 27.85 ล้านบาท ไม้กฤษณาปริมาณ 1.40 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10.27 ล้านบาท ไม้แปรรูป ปริมาณ 1,249 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.93 ล้านบาท และกากข้าวบาเรย์ ปริมาณ 14,526 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.38 ล้านบาท โดยปริมาณการนำเข้าทั้งปีรวม 23,069 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 184.91 ล้านบาท “ท่านรัฐมนตรีมนัญญา ได้สั่งการมาให้ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร เข้มงวดตรวจสอบสินค้านำเข้าจากจีนที่ผ่านเข้ามาตามเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน  เพราะมีความเป็นห่วงว่าจะมีศัตรูพืช และเชื้อโควิดปนเปื้อนมากับผลผลิตที่นำเข้า ซึ่งผมได้ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชหนองคายพร้อมกับได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากรายงานพบว่าในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมามีการนำเข้าผักจากจีนผ่านเส้นทางรถไฟจำนวน 159 ชิปเม้นท์ ปริมาณรวม 2,292 ตัน มูลค่ารวมกว่า 41 ล้านบาท โดยผักที่มีการนำเข้าจากจีนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผักกาดขาว บร็อคโคลี กะหล่ำปลีรูปหัวใจ  บัวหิมะ และผักกาดหัว ซึ่งผมได้รับรายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีกะหล่ำปลีสีม่วงไม่แจ้งมาในรายการพืชและไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช ด่านตรวจพืชหนองคายจึงได้แจ้งผู้ประกอบการที่นำเข้าทำลายให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน พร้อมกับได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจีนแล้วว่าพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าระหว่าง 2 ประเทศ” นายภัสชญภณ กล่าว

กรมวิชาการเกษตร ข่าว