กรมการข้าว เชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์

กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรฯ เชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ได้

webmaster

1 มี.ค. 2565

ตรวจเยี่ยมความพร้อมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวสาลี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี : ปอยข้าวสาลี ครั้งที่ 3

webmaster

15 ก.พ. 2565
1 2 4