ปศุสัตว์ไทยลงนาม อย.เกาหลีใต้ นำร่องออกใบรับรองค้าขายสินค้าปศุสัตว์ผ่านระบบ Blockchain

ปศุสัตว์ไทยลงนาม อย.เกาหลีใต้ นำร่องออกใบรับรองค้าขายสินค้าปศุสัตว์ผ่านระบบ Blockchain

webmaster

20 ก.ค. 2565