เกษตรฯ จัดสัมมนาการบริหารจัดการไม้ผลฯ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

เกษตรฯ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม้ผลเสริมทักษะเจ้าหน้าที่…

webmaster

24 พ.ย. 2566