กรมหม่อนไหมเชิญช้อปผ้าไหมคุณภาพ

326

กรมหม่อนไหมเชิญชม ช้อป ผ้าไหมคุณภาพในงาน “ส่งเสริมฯ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม” ณ ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 ส.ค. นี้

นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ให้ผู้สนใจและคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของผ้าไหมไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหม และเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานหม่อนไหมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม นิทรรศการผลงานการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหม การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย จากการประกวด The 3rd Next Big Silk Designer Contest และชุดผ้าไหมไทยของคณะทูตานุทูตหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตด้านหม่อนไหมที่น่าสนใจบนเวที พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมจากทั่วประเทศ และร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0 2558 7924 – 6 ต่อ 7850

กรมหม่อนไหม ข่าว