หม่อนไหมหารือผลิตไข่ไหมมันสำปะหลัง

266

กรมหม่อนไหมหารือแนวทางการผลิตไข่ไหมมันสำปะหลัง และการขยายพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสุเทพ ขวัญเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม นางสุธิรา พลเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการขยายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ บริษัท โคคูนิก จำกัด เพื่อหารือในเรื่องการผลิตไข่ไหมมันสำปะหลังและการขยายพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไหมมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมหม่อนไหม และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meetings)

กรมหม่อนไหม ข่าว