ติดตามงานหม่อนไหมราชบุรี

589

อธิบดีกรมกรมหม่อนไหมนำทีมผู้บริหารกรมติดตามงานหม่อนไหม จ.ราชบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านหม่อนไหมของกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองมะค่า ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลท่าเคย มีเกษตรกร จำนวน 58 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 19 ราย ซึ่งเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน (พันธุ์ทับทิมสยาม และพันธุ์ทับทิมสยาม x วนาสวรรค์) และพันธุ์ลูกผสม คือพันธุ์เหลืองสระบุรี  รวมทั้งทอผ้าไหมผ้าพื้น  และส่งเส้นไหมจำหน่ายให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเกษตรกรปลูกหม่อนผลสด 39 ราย ซึ่งแปรรูปเป็นน้ำหม่อน แยมหม่อน หม่อนหยี โยและเกิร์ตหม่อน ส่งจำหน่ายในร้านทั่วไป อีกทั้งส่งหม่อนผลสดจำหน่ายให้โรงงานบริษัทใต้หวันด้วย

บ้านหนองมะค่ายังเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน หมู่บ้านต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม กิจกรรมการปลูกหม่อนผลสดและการแปรรูป มีเกษตรกรต้นแบบ คือนางสมพร แก้วคนตรง ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จ.ชุมพร

กรมหม่อนไหม ข่าว